Kontakt

JENKIE- Seaquarium

 

Majiteľ firmy:

Andrej Blaško

E-mail: jenkie@jenkie.eu

 

Objednávky SK:

tel.: 0904 290 539

(v prípade nedostupnosti - 0915732190)

E-mail: obchod@jenkie.eu

 

Objednávky CZ:

tel.: 603711796

E-mail: obchod@jenkie.eu

 

Informácie:

Návštevu treba vždy dopredu dohodnúť mob. alebo e-mailom.

Časovo sa prispôsobime Vám.

prevádzková doba pre predaj rýb nie je stanovená, nákup rýb je bezpodmienečne nutné vopred telefonicky dohodnúť na telefóne 0904 290 539.
Bez predchádzajúceho telefonického dohovoru nemôžeme, aj pri najlepšej vôli, garantovať dodávku rýb vo Vami požadovanom množstve a sortimente.

Po dohode odber možný i nedeľe a v neskorších hodinách...

Bankové spojenie: SK92 1100 0000 0026 2414 6832

 

Prevádzka/kancelária:

JENKIE - Seaquarium

Maloboršanská 98

925 23 Hrubá Borša

 

Prevádzkovateľ:

Andrej Blaško - JENKIE, Hrubá Borša 98, 925 23 ICO: 44352905 DIC: SK1080185106

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170

Přihlášení